Nyelvválasztás

A szervezet alapadatai

Szervezet nyilvántartási száma 15-02-0001279
Megnevezés Csengeri Járás Leader Egyesület
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 4765 Csenger, Ady E. út 14.
Szervezet típusa Egyesület
Állapot Nyilvántartásba vett
Ügyszám 1600/Pk.60013/1995
Bírósági határozat száma 55/I
Jogerőre emelkedésének időpontja 2016.05.03
Bejegyzés típus Változtatás
Bejegyzés dátuma 2016.05.03
Régi nyilvántartási szám formátum 1279/1995
Létesítő okirat kelte 2016.02.11
Egyesület formája egyesület
Cél szerinti besorolása településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja 2015.12.25
Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú
Cél szerinti leírás Az egyesület az 1/3. pontban meghatározott működési területének felzárkóztatása az Európai Unió által támasztott követelményekhez, brüsszeli kihívásoknak megfelelés. Az ehhez kapcsolódó vidékfejlesztés, ezen belül a lehetőségek felkutatása és legoptimálisabb kihasználása, stratégia kidolgozása az önkéntesség és partnerség elvei alapján. Az egyesület megalakulásakor kiemelt céljának tekinti a LEADER programhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtését. Az egyesület céljait más civil szervezetekkel összefogva, az egyesületi tagok tevékenységének összehangolása és a térségi közös érdekek érvényesítésére szolgáló mechanizmusok kialakítása és működtetése útján valósítja meg. Az egyesület céljai közé tartozik a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez a vidéki térségekben. Egyéb, az alapszabályban meghatározottak szerint.

A szervezet képviselői

Neve Forján Zsolt elnök
Képviseleti jog terjedelme Általános
Képviseleti joggyakorlás módja Önálló
Adóazonosító 8409141825
Megbízás időtartama 5 év
Megbízás megszűnésének időpontja 2020.06.04

Adószámadatok

Adószám 18793390-1-15
Adószám státusza Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 1994.08.12
Statisztikai számjel 18793390-9499-517-15
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2016.04.11

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók

Neve OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számlaszám 11744096-2002846-00000000
Pénzintézet címe 1051 Budapest, Nádor utca 16.