Nyelvválasztás
 • Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás
  Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.
 • CEEPUS / Oktatók mobilitása
  CEEPUS oktatói mobilitási pályázatok oktatási tevékenységre.
 • Európa a polgárokért - Civil szervezetek projektjei
  A program célja: A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.
 • Városok hálózatai
  A program célja: - együttműködések tartósabbá tétele - jó gyakorlatok cseréje - elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok

HFS 2014-2020.

A Csengeri Járás Leader Egyesület közgyűlése 2018. november 26-án tartotta soros ülését, melynek kiemelt témája az IH által kezdeményezett HFS módosításnak elfogadása volt. Ezt a folyamatot a Közreműködő Szervezet mindvégig kontrollálta, a közgyűlés pedig részletes tájékoztatás után egybehangzóan elfogadta. Az IH 2018. december 20-án hivatalosan is jóváhagyta a módosult dokumentumot, melyről hivatalosan is értesítette a Leader HACS-ot és annak munkaszervezetét.

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthető a jóváhagyás illetve az új HFS

Jóváhagyás

HFS

2017. október 30-tól év végéig folyamatos lesz a LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési felhívások megjelenése. A helyi kezdeményezések támogatására a Miniszterelnökség mintegy 41 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Program keretében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodás keretében céljául tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Ezen belül kiemelt feladat a vidéken élők számára lakóhelyük élhetőbbé és vonzóbbá tétele. Mindezek elérésének egyik eszköze a Vidékfejlesztési Program Leader kezdeményezése, melyre 41,3 milliárd forint áll rendelkezésre.
Magyarország teljes vidéki térségét 103 db LEADER Helyi Akciócsoport fedi le, akik már rendelkeznek a Miniszterelnökség által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiával. Az Akciócsoportok ezen stratégiákon keresztül koordinálják az illetékességi területükre jutó fejlesztési források felhasználását a 2020-ig tartó időszakban annak érdekében, hogy a helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak meg.
A stratégiákban foglaltak megvalósítása mentén az Akciócsoportok által előkészített helyi pályázati felhívások megjelenése 2017. október 30-án megkezdődött. Az első kiírások főként helyi gazdaságfejlesztési célokat szolgálnak.
A felhívások megjelenése az év végéig folyamatos lesz, amiket az érdeklődők elérhetnek a Magyar Államkincstár honlapján, valamint az egyes területileg illetékes LEADER Helyi Akciócsoport elektronikus felületén is.
(Miniszterelnökség)

Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről.
Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az egyes helyi pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben található információk alapján.

A LEADER helyi pályázati felhívások megjelenése a mai naptól megkezdődik. A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

A Csengeri Járás Leader Egyesület közgyűlése 2017. május 25-én tartotta soros ülését, melynek legfontosabb témája a HFS módosításának elfogadása volt. Ezt az IH előzetesen kontrollálta, a közgyűlés pedig részletes tájékoztatás után egybehangzóan elfogadta.

A módosított HFS innen tölthető le!

A HFS módosítás alapvetően a determináció miatt vált szükségessé, az intézkedések összességében nem változtak! A determináció miatt az egyes intézkedések keretösszegei módosultak!

A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról, valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló dokumentumot a Csengeri Járás Leader Egyesület részére.

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetőek a dokumentumok pdf formátumban:

Csengeri Járás Leader Egyesület HFS szakmai értékelés

Csengeri Járás Leader elismerés

Csengeri Járás Leader HFS végleges

 

A beérkezett adatlapok javaslatai közel fele-fele arányban tartalmaztak gazdaságfejlesztési és nem gazdaságfejlesztésre irányuló elképzeléseket. A vállalkozásfejlesztési igények között nagyrészt kisebb léptékű eszközbeszerzések és beruházási igények jelentkeztek. A civil szervezetek és egyházak fejlesztései a közösségfejlesztési tevékenységükhöz kapcsolódott, számukra rendezvények és eszközbeszerzési végrehajtására van szükség. Az önkormányzatok részéről a nem kötelező humánszolgáltatások fejlesztése, a települések vonzóképességét javító fejlesztési igények merültek fel. Az egyházak és az önkormányzatok részéről is igény mutatkozott kegyeleti helyek rendezésére, templomok, egyházi létesítmények felújítására, kapcsolódó eszközbeszerzésre. Adatlapok társadalmi vállalkozások részéről is benyújtásra kerültek, fejlesztéseik a tevékenységükhöz kapcsolódó infrastrukturális és eszközbeszerzési igényeket céloztak meg. A hátrányos helyzetű csoportok (szegregátumban élők, romák, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű nagycsaládok, megváltozott munkaképességűek) tekintetében alig érkezett ötlet. Az adatlapok a csoportok részére nyújtott szolgáltatások fejlesztését célozzák (közösségfejlesztési programok, közösségi ház). A fejlesztési elképzeléseik között eszközbeszerzés, ingatlanfelújítás és rendezvényszervezés is szerepel. A személyes konzultációkon, gyűléseken szerzett információk a HFS intézkedéseiben meg lettek jelenítve. Az intézkedések és az azokban tervezett támogatható tevékenységek mindegyike a SWOT elemzésből kialakított szükségletekre, valamint az ügyfelek által megfogalmazott igényekre reagál.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának az 5/2014. (II. 6.) számú közleménye alapján lebonyolított előzetes regisztráció szerint az egyesületünk a 2014-2020-as EU programozási időszakban a következő 11 település vonatkozásában tervezi a LEADER program végrehajtását: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura.

 

További információért keresse fel szervezetünket!